Jeletzkytes spedeni


Kingdom: Animalia

Phylum: Mollusca

Order: Ammonoidea

Scientific Name: Jeletzkytes spedeni

Period: Cretaceous

Stage: Maastrichtian

Locality: South Dakota, USACopyright 1999 by Pan Terra Inc., PO Box 556, Hill City, SD, USA 57745.

All rights reserved.......Tel or fax 605-574-4760